Phone

HOTLINE TƯ VẤN 24/7

0933.553.879

0866.177.222

Chính sách bảo mật thông tin

19/11/2018

Administrator

2901

Việc xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân một cách thích hợp là trách nhiệm xã hội của Nguyễn Gia Sài Gòn. Chúng tôi nỗ lực xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp theo chính xác một cách thích hợp.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

 • Xử lý đơn đặt hàng sản phẩm của Khách hàng
 • Để hỗ trợ khách hàng sử dụng website nguyengiasaigon.vn/
 • Để trả lời thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Quý vị
 • Để thực hiện việc tiếp thị và quảng cáo; bao gồm những thông tin tiếp thị hoặc khuyến mãi về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để phát hiện và phòng ngừa gian lận, đảm bảo chính xác của thông tin.
 • Để thống kê, nghiên cứu và phân tích kinh doanh
 • Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo quy định của pháp luật
 • Về mục đính khác được sự đồng ý của Qúy vị.

2. Dữ liệu cá nhận được thu thập

 • Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân, được ghi lại dưới bất kỳ hình thức nào, giúp xác định được danh tính của cá nhân từ dữ liệu đó
 • Trong quá trình khách hàng sử dụng website nguyengiasaigon.vn/ chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng như sau:

- Dữ liệu định danh, như tên, giới tính

- Dữ liệu liên lạc như địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại

- Dữ liệu tài khoản như chi tiết tài khoản ngân hàng, lịch sử giao dịch

- Dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của khách hàng, đơn đặt hàng liên quan đến bạn, sở thích, lựa chọn ưu tiên, phản ánh và phản hồi khảo sát của khách hàng.

- Dữ liệu sử dụng nhưn thông tin về cách thức khách hàng sử dụng website nguyengiasaigon.vn/ , sản phẩm hoặc xem bất kỳ nôi dung nào, bao gồm thời gian truy cập, các mục và dữ liệu được tìm kiếm, số lần và số ngày truy cập và số liệu thống kê tương tư khác

- Dữ liệu tiếp thị và truyền thông, như sự ưu tiên của khách hàng khi tiếp nhận thông tin tiếp thị, quảng cáo từ chúng tôi và các bên thứ 3 liên quan

 • Trong quá trình sử dụng website nguyengiasaigon.vn, chúng tôi có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân của khách hàng trong khi có sự tương tác nhất định và chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân, các bên thứ ba một cách hợp pháp
 • Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân chính xác và không gây hiểu lần và phải cập nhật, thông báo cho cho chúng tôi bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền miễn trừ mọi trách nhiệm trong mọi trường hợp khi việc cung cấp hoặc cập nhật dữ liệu sai sót từ phía khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý khách khi được pháp luật cho phép
 • Chúng tôi có quyền ngưng lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý khách trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật vào bất cứ thời điểm nào mà chúng tôi cho là cần thiết, theo cách thức mà pháp luật không cấm.
 • Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi Quý khách có yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân hoặc hủy tài khoản người dùng với chúng tôi (nếu có).

4. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Quý khách có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc trong bất cứ trường hợp nào khi bạn phát hiện dữ liệu cá nhân của bạn là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc chưa cập nhật.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

 • Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng khỏi các hành vi vi phạm pháp luật như truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, sắp xếp, mất mát, sử dụng sai mục đích, chỉnh sửa mà không được sự cho phép của khách hàng hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi thực hiện các biện pháp quản trị, biện pháp xử lý thực tế và biện pháp kỹ thuật thích hợp. Nỗ lực cải thiện các biện pháp nêu trên để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
 • Khách hàng thừa nhận và công nhận rằng không có phương thức truyền tải nào qua internet hoặc phướng thức lưu trưc điện tử là an toàn tuyệt đối nên Nguyễn Gia Sài Gòn được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố đội với thông tin cá nhân khi chúng tôi đã triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật
 • Website nguyengiasaigon.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web khác và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo mật của các trang web đó. Khách hàng nên thận trọng kiểm tra để xác định tính an toàn và tin cậy một cách phù hợp, khách hàng hiểu và chấp thuận rằng Nguyễn Gia Sài Gòn không bị ràng buộc bởi bất kỳ trách nhiệm nào đối với dịch vụ bên ngoài

6. Rút lại chấp thuận

 • Quý khách có thể thông báo về việc rút lại sự chấp thuận của bạn đối với việc sử dụng, tiết lộ, lưu trứ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên lạc được nên tại chính sách này.
 • Việc rút lại sự chất thuận của Quý khách đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích và bằng cách thức như đã nêu ở trên dẫn đến việc chúng tôi sẽ không tiếp tục bán hàng hoặc cung ứng các dịch vụ cho khách hàng hoặc thực hiện bất kỳ giao kết nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm trọng mọi trường hợp. Tuy nhiên, các quyền hợp pháp khác của chúng tôi được bảo lưu rõ ràng trong trường hợp này.

7. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 • Đối với các bên vận chuyển, sẽ cung cấp các thông tin để phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa như Tên, địa chỉ và số điện thoại.
 • Đối với nhân viên công ty sẽ có các bộ phận chuyên trách để phục vụ việc chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

8. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng NGUYỄN GIA
 • Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 12 năm 2021.
 • Trụ sở chính: 403 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò vấp, Thành phố Hồ chí minh, Việt Nam.

8. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể liên hệ trực tiếp về:

 • Hotline: 028.2200.7979 
 • Email: vatlieuxaydung.nguyengia@gmail.com

9. Liên hệ

Nguyễn Gia Sài Gòn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của công ty nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua thông tin sau để xử lý và làm việc trực tiếp với khách hàng.

Nguyễn Gia Sài Gòn

Địa chỉ Showroom: 403 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Địa chỉ Kho: 385/93 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Email: vatlieuxaydung.nguyengia@gmail.com

Khách hàng vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này, bằng cách đưa thông tin cá nhân cho chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã đọc và hiểu rõ về các điều khoản của chính sách bảo mật. Quý vị đồng ý và cho phép thực hiện việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng như được quy định tại chính sách bảo mật này.

Những cảm nhận và đánh giá thực tế từ những khách hàng đã mua sản phẩm tại Nguyễn Gia Sài Gòn. Chúng tôi luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của quý khách để ngày một nâng cao chất lượng dịch vụ.

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI TỪ NGUYỄN GIA SÀI GÒN

Đăng ký ngay để nhận khuyến mãi từ Nguyễn Gia Sài Gòn

Copyright © 2021 - Nguyễn Gia Sài Gòn. All rights reserved. Design by i-web.vn